เพิ่มเพื่อน
Mar 21, 2018 | By Heroleads
ผู้บริโภคกลุ่ม “Millennial” หรือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1980-1996 ซึ่งมีอายุระหว่าง 22-38 ปี กำลังเป็นที่สนใจของหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีการจับจ่ายใช้เงินอยู่ตลอดเวลา   ปีที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้จ่ายของกลุ่ม Millennial ในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านล้านบาท   ขณะที่ในประเทศไทย Millennial เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ด้วยจำนวนกว่า 20 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 66...
Page 4 of 4
1 2 3 4