• บริการ
  • เทคโนโลยีและการวิเคราะห์

เปลี่ยนตัวเลขเป็นข้อมูล Insight
เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้รู้จริง

    • ตีความข้อมูลตัวเลข ตีโจทย์ธุรกิจ พิชิตผลกำไรที่มุ่งหวัง

    • ก้าวสู่โลกธุรกิจดิจิทัล ด้วย 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ : สำรวจความต้องการ วางแผน ดำเนินการ ฝึกให้เชี่ยวชาญ และทำให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงจากเรา

  • ปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์ ต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

หัวใจของการบริหารแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จ คือการดึงข้อมูลมาใช้ปรับแทคติกให้ตามทันความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เทคโนโลยีขั้นสูงของ Heroleads ช่วยคุณรวบรวม Insight ลูกค้าเชิงลึกจากช่องทางต่างๆ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งเข้าใจธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี จะนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ เพื่อกำหนด Digital Strategies ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ โดยมีเครื่องมือจัดการข้อมูลอัจริยะที่เราเรียกว่า “HeroBase” เป็นผู้ช่วยสำคัญ


5 ขั้นตอน
สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่วัดผลได้จริงและโปร่งใส เปลี่ยนข้อมูลตัวเลขให้เป็นข้อมูล Insight ลูกค้า เราและคุณจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดใน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้

สำรวจความต้องการ

เริ่มจากการ Workshop ร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของคุณอย่างลึกซึ่ง รับฟังความต้องการและเป้าหมายที่คุณอยากไปถึง ยิ่งเรารู้จักธุรกิจของคุณมากเท่าไร ยิ่งหมายถึงความสำเร็จของแคมเปญที่เราจะทำร่วมกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณมองหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจ โดยพัฒนากลยุทธ์ที่ยึดจากข้อมูลลูกค้าของคุณเป็นหลัก เราจะกำหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย และ KPIs อย่างชัดเจนในขั้นตอนนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแคมเปญเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณ

วางแผน

การวางแผนงานอย่างละเอียด เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แผนงานของเราจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของแคมเปญนั้น กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ เป้าหมายที่เราจะมุ่งไป และวิธีการที่จะไปถึง จากนั้นจึงจะวางระบบ Analytics และ GTM โดยก่อนเริ่มแคมเปญแต่ละครั้ง เราจะทดสอบการทำงานของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมุ่งไปสู่ผลลัพท์ตามที่คาดหวัง

ดำเนินการ

เรากำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน Implementation phase และใช้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความสามารถในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแคมเปญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถให้ผลลัพท์ได้ตามที่ปรารถนา ทีมงานของเราพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนคุณทั้งด้านความรู้ และช่วยเหลือด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน เราก็นำเครื่องมือวัดผลที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง Analytics และ GTM มาใช้ เพื่อให้คุณเห็นรายงานข้อมูลเชิงลึกจากแคมเปญที่กำลังดำเนินการอยู่

ฝึกให้เชี่ยวชาญ

หลังจากสำรวจความต้องการ วางแผน ดำเนินการและติดตั้งเครื่องมือวัดผลที่สามารถเชื่อถือได้แล้วขั้นต่อไปคือจัดอบรม (Training), cให้บุคลากรของคุณ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การใช้งาน Analytics และ Dashboards โดยโฟกัสไปที่ features, metrics และ actions ที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจของคุณ ข้อมูลจากเครื่องมือเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น เรามั่นใจว่า คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังของข้อมูลเช่นเดียวกัน

ทำให้ดียิ่งขึ้น

การนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงแคมเปญอย่างต่อเนื่องคือ สาระสำคัญของขั้นตอนนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เราเน้นย้ำกับลูกค้าของเราเสมอ ให้ทำความเข้าใจวงจรการทำงานของ Web Analytics ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การวัดผล > รายงาน > วิเคราะห์ > เพิ่มประสิทธิภาพ ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเราและคุณจะประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลพูดคุยซักถาม หรือถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพราะหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา คือส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปOnline Marketing Consultant

M : +66 02 106 8448

E : thailand@heroleads.com

ASK OUR EXPERTS

Get in contact with our digital marketing specialist for a personal consultation.

REQUEST NOW


Heroleads
Facebook
Line
In
Youtube
Twitter
Instagram
Tel
Email

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ

เราจะรีบติดต่อคุณกลับในทันที