Free Email Updates

Get the latest content first.

Jun 21, 2018 | By Heroleads
  “ธุรกิจประกันภัย” เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากกระแสดิจิทัล ในต่างประเทศมีการสำรวจพบว่า คนที่คุ้นชินกับการซื้อของออนไลน์ จะซื้อประกันออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจประกันภัยจึงจำเป็นต้องพัฒนาช่องทางออนไลน์ของตัวเองให้มีความพร้อม ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของ Heroleads ในการดูแลด้านการตลาดออนไลน์ให้บริษัทธุรกิจประกันภัยชั้นนำ เราพบว่า กลยุทธ์สำคัญที่ธุรกิจนี้จะขาดไม่ได้เลยคือการสร้างหน้า Landing Page ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปลี่ยนคนเข้าเว็บไซต์ให้กลายมาเป็นลูกค้าครับ       Landing Page คืออะไร? “Landing Page” คือ หน้าแรกที่จะปรากฏหลังจากคุณคลิกโฆษณามาจากแคมเปญการตลาดออนไลน์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาบน Google, Facebook, YouTube...
May 24, 2018 | By Heroleads
  Baby Boomers, Gen X, Gen Y … รู้มั้ยครับว่า การแบ่งประเภทลูกค้าตามช่วงอายุเพียงอย่างเดียวกลายเป็นวิธีที่เอ้าท์ไปแล้วสำหรับธุรกิจธนาคารในยุคนี้ ในอเมริกามีการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าธนาคารที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พบว่านอกจากเกณฑ์ด้านอายุแล้ว ยังอาจแบ่งลูกค้าธนาคารได้อีก 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามพฤติกรรมและความสนใจที่แตกต่างกัน ดังนี้     1.Success-Driven Savers กลุ่มคนประเภทนี้เป็นนักวางแผนที่มีความมั่นใจในวิธีจัดการเงินของตัวเอง มีความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ แต่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ธุรกิจธนาคารควรจะใช้กับคนกลุ่มนี้ คือการนำเสนอเครื่องมือการเงินที่พวกเขาคุ้นเคย แต่เน้นย้ำเรื่องบริการอันยอดเยี่ยม ระวังอย่าพยายามชักนำให้คนกลุ่มนี้ลองอะไรใหม่ๆ...