Free Email Updates

Get the latest content first.

Jun 15, 2018 | By Heroleads
       ความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 61 มีหลายอย่างที่น่าสนใจ ตั้งแต่จำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่น้อยลงกว่าปีก่อนๆ โดยอสังหาฯ ในรูปแบบของ “ทาวน์เฮ้าส์” แถบชานเมือง กลับเปิดขายใหม่มากกว่าคอนโดมิเนียม เป็นผลมาจากราคาที่ดินในเมืองที่ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในทำเลทอง ผู้พัฒนาอสังหาฯ จึงต้องสร้างจุดแข็งใหม่ ที่เห็นชัดๆ ในปีนี้คือการนำนวัตกรรม AI มาใช้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าในยุค 4.0        AI (Artificial Intelligence)  หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือการทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์...