หนทางสู่ความสำเร็จในอนาคต- และเดี๋ยวนี้!

  • เข้าใจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของลูกค้า และหาทางเชื่อมต่อกับพวกเขา
  • ได้เวลาปรับกลยุทธ์ ในยุคที่โอกาสในการขายย้ายไปอยู่บนโทรศัพท์มือถือ
  • เริ่มก่อนก็คว้าโอกาสก่อน ด้วยความเชี่ยวชาญและคำแนะนำจากเรา

Mobile First Marketing

โลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปอย่างต่อเนื่องจากการที่โทรศัพท์มือถือเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้ นักการตลาดเองก็ต้องปรับตัวตามให้ทัน อาวุธสำคัญที่จำเป็นต้องมี หนีไม่พ้นข้อมูลที่จะชี้และวิเคราะห์ให้เห็นพฤติกรรมและรูปแบบการใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ตัดสินใจวางกลยุทธ์ได้ถูกต้อง

ทุกวันนี้ กลุ่มผู้บริโภคที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ได้แก่ กลุ่ม “millennials” หรือหนุ่ม-สาวที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี คนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่และชีวิตแบบดิจิทัล เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในการแข่งขัน นักการตลาดยุคนี้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้นักการตลาดต้องกลับมาทบทวนถึง Customer journeys หรือ กระบวนการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเสียใหม่ และเลือกลงทุนเพื่อทำความเข้าใจวิธีสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ด้วยเครื่องมือและช่วงเวลาที่เหมาะสม

ด้วยโซลูชั่นที่แสดงข้อมูลลูกค้าแบบ Insight และความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูล เราสามารถให้คำปรึกษากับธุรกิจของคุณ ช่วยคุณเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Mobile First Marketing ที่ทุกสิ่งเริ่มต้นจากโทรศัพท์มือถือ เราสามารถเชื่อมต่อธุรกิจคุณกับทุกย่างก้าวของ Customer journeys ด้วยการจัดทำ Responsive Website ที่สามารถรองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ได้ในเว็บเดียว หรือปรับ Layouts ให้ง่ายและสะดวกต่อการซื้อหรือใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ

ที่ Heroleads เราปรับปรุงสินค้าและพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดดิจิทัล และตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำคุณก้าวไปสู่ยุค Mobile-first ร่วมกันกับเรา
Online Marketing Consultant

M : +66 02 106 8448

E : thailand@heroleads.com

ASK OUR EXPERTS

Get in contact with our digital marketing specialist for a personal consultation.

REQUEST NOW


Heroleads
Facebook
Line
In
Youtube
Twitter
Instagram
Tel
Email

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ

เราจะรีบติดต่อคุณกลับในทันที